Udrykningskørsel – ikke bare for sjov

Udrykningskørsel – ikke bare for sjov

Reddernes Landsklub modtager jævnligt eksempler på disponering af udrykningskørsel, som vi har svært ved at kunne finde begrundelse i udrykningsbekendtgørelsen for. Blandt andet tilfælde, hvor kolleger bliver bedt om generelt at køre udrykningskørsel eller udrykningskørsel til en base et andet sted i regionen uden en konkret person at redde.

Vi mener, at brug af udrykningskørsel altid skal kunne begrundes med en konkret hændelse med behov for personredning eller tilsvarende. At der måske kan ske noget på sigt, anser vi ikke som en gyldig grund til at foretage udrykningskørsel.

Der findes eksempler på, at der er udsendt opgaver fra en AMK-vagtcentral som kørsel A (svarende til en kørsel med udrykning) uden en egentlig melding, da turen endnu ikke er sundhedsfagligt visiteret. En sådan opgave bør ikke omsættes til en kørsel A, før der er kendskab til hvad hændelsen reelt omhandler. Derudover er der eksempler på, at ambulanceberedskaber visiteres til en kørsel A opgave for at køre til et andet område i Regionen, med henblik på udstationering i en belastet periode. Ej heller her mener vi, at dette falder ind under udrykningsbekendtgørelsen bestemmelser.

Til orientering vil vi gerne oplyse, at der tidligere er søgt aktindsigt om reddernes retsstillling hos både Transportministeriet og Danske Regioner. Dette har ikke fået Danske Regioner til at ændre holdning på spørgsmålet om visitation. At vi fortsat ser problemer af denne karakter, finder vi meget bekymrende.

Vi arbejder aktivt for, at regionerne tager konsekvensen af eksemplerne og opnormerer antallet af beredskaber, eventuelt indsætter flere køretøjer til liggende sygetransport. I flere regioner findes allerede tværfaglige mødeforums i regi af det faglige system. Disse forums muliggør, at disponenter og reddere mødes og tager aktuelle emner op. Vi vil gerne medvirke til at bære dette aktuelle emne videre i de allerede etablerede fora.

Som medlem kan du blive klædt godt og faktuelt på i forhold til udrykningskørsel og bekendtgørelsen på redder.dk.

Din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant hører fortsat gerne om uhensigtmæssigheder i forbindelse med valg af køreformer.

Aktindsigt om redderens retsstillling hos …

Dette indhold er forbeholdt vores medlemmer. Venligst log ind for at se indholdet.

Læs mere om medlemsforbeholdt materiale på redder.dk.


Bekendtgørelse om udrykningskørsel

Download