Region Nordjylland hjemtager læge- og akutbiler

Region Nordjylland hjemtager læge- og akutbiler

På regionsrådsmødet i tirsdags besluttede regionsrådet i Region Nordjylland at hjemtage driften af 2 akutlægebiler, 5 paramedicinerbiler og 2 akutbiler fra årsskiftet 2019/2020.

Reddernes Landsklub tager Region Nordjyllands beslutning til efterretning. Vi finder det positivt, at regionen ikke har været utilfredse med kollegaernes arbejdsindsats og for kvaliteten, der bliver præsteret hver dag i ambulancetjenesten i Region Nordjylland.

Vi vil gerne opfordre Region Nordjylland og Falck til at sikre størst mulig medarbejderindflydelse for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen. Ydermere opfordrer vi til, at det tilsikres, at de paramedicinere, som forbliver på de faste ambulanceberedskaber i fremtiden, også kan gøre brug af deres uddannelse og kompentencer – for patienternes skyld.

Vi vil i Reddernes Landsklub gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck.

Vi vil nu nærlæse udbudsresultatet og uddrage eventuelle konklusioner heraf. I forbindelse med mediernes dækning af udbudsresultatet, stiller vi os undrende overfor relevansen i at sammenligne udgiftsniveauet på den gamle kontrakt og det nye udbud.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.