Den seneste tids dækning af reddere i pressen

Den seneste tids dækning af reddere i pressen

I den senere tid har der været en massiv pressedækning på redderområdet og i særdeleshed omkring Falck. Konkurrencestyrelsens rapport har fyldt rigtig meget, og senest er der fra en anonym gruppe reddere kommet politianmeldelse af regionerne.

Reddernes Landsklub finder det stærkt bekymrende, at man tyer til anonyme anmeldelser. Vi ser dog samtidig med stor alvor på problematikken omkring regionernes udmøntning af udrykningsbekendtgørelsen, især når brug af udrykningskørsel begrundes i mangel på beredskaber og ikke i konkrete vurderinger, som det eksempelvis var tilfældet i Region Hovedstaden nytårs nat.  Den 4. januar 2019 bragte vi netop indlægget “Udrykningskørsel – ikke bare for sjov”.

Indlægget sætter forkus på, at udrykningskørsel bør bruges med omtanke, og vi er glade for, at der i nogle regioner er et godt samarbejde mellem AMK og redderne, hvor man mødes og debatterer de problemetikker, som begge parter oplever i dagligdagen. Vi ser gerne, at et sådan forum for samarbejde bliver udbredt til hele landet, således vi kan få fokus på arbejdsmiljø og ikke mindst arbejdsglæde.

I forhold til Konkurrencestyrelsens rapport er der ingen tvivl om, at der har været taget meget alternative metoder i brug. Reddernes Landsklub tager afstand fra, at der bliver taget ufine metoder i brug i konkurrencesammenhæng.

Reddernes Landsklub ønsker en nuanceret debat omkring det danske marked for præhospitale operatører, og vi finder det bekymrende, at flere politikere nu på baggrund af Konkurrencestyrelsens rapport kommer med udtalelser om, at ambulancedriften i fremtiden ikke bør komme i udbud. En sådan vurdering bør tages på baggrund af en nuanceret debat og ikke på baggrund af følelser, der udmønter sig efter en rapport om en virksomheds ageren i 2014 og 2015.

Reddernes Landsklub mener, at det er vigtigt, at det frie udbud, hvor kvaliteten er i højsædet, bevares. Det er den bedste måde til at sikre, at der hele tiden er fokus på det bedste uddannelsesniveau, de bedste køretøjer til gavn for både patienter og reddere og naturligvis en konkurrencedygtig pris, hvor det ikke er medarbejdernes løn og arbejdsvilkår, der konkurreres på.

Konkurrencestyrelsen er blandt andet kommet til den konklusion, at Falck forsøgte at stille hindringer i vejen for, at Bios kunne opnå det mandskab, der skulle til for at stille det antal beredskaber, som der var lovet. Reddernes Landsklub savner, at der i den forbindelse rettes større fokus på alle de reddere, som deltog i diverse informationsmøder med BIOS, og som var opsøgende i forhold til at vælge, hvor deres fremtidige arbejdsplads skulle være. For langt størstedelen er dette sket som en del af arbejdskraftens frie bevægelighed. Mange reddere valgte at blive i Region Syddanmark og overgå til Bios d. 1. september 2015, mens en anden stor gruppe valgte at flytte deres arbejdsplads til andre steder i Danmark. I dag vil man se, at en stor gruppe af de, som tidligere forlod Region Syddanmark, nu er tilbage og arbejder for Ambulance Syd-

Reddernes Landsklub, 3F samt faglige repræsentanter fra Falck, Responce og Bios arbejdede tilbage i 2015 og 2016 sammen om at opstarte en faglig brancheklub. Klubbens formål var at skabe større sammenhængskraft mellem de 3 virksomheders faglige organisationer og sikre, at der på medarbejdersiden var større indsigt og samarbejde omkring fælles visioner. Vi kan derfor på ingen måde genkende det billede der tegnes af, at man fra de faglige organisationer har spillet en medvirkende rolle i at besværliggøre Bios’ opstart i 2015.

Der er et godt samarbejde mellem redderne i Danmark, og vi finder det positivt, at der er flere muligheder og virksomheder på det danske ambulancemarked. Reddernes Landsklub vil fortsat arbejde for, at der skabes bedst mulige løn- og arbejdsforhold for hele branchen.