Ambulanceudbud i Region Midt

Ambulanceudbud i Region Midt

Falck har vundet 3 delområder ved det netop overståede udbud af ambulancer og liggende sygetransport i Region Midt.

Falck kommer således til fremover fortsat at drifte ambulancer i den vestlige del af region Midt omkring Holstebro, Herning og Viborg. Ligeledes skal Falck drifte hovedparten af den liggende sygetransport i regionen.

Reddernes Landsklub er overvejende positive overfor beslutningen, omend den betyder et farvel til Falck og Responce for gode kollegaer i den østlige del af regionen. Dette er desværre et vilkår ved udbud. Beslutningen viser dog en grad af tillid og tiltro til vores virke i faget, hvilket ses i meldingen om et markant løft af brugen af paramedicinerkompetencer og ansættelse af elever. Dette hilser vi velkommen.

Usikkerhed omkring selve udbuddet bliver nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse hos regionen i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse vil også kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang.

Vi opfordrer Region Midtjylland og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen og de kollegaer, der påtænker at blive i Falck.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck og Responce.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.