Strukturen i og under RL

Vi har fået en del forespørgsler om strukturen i og under Reddernes Landsklubs paraply. Vi sætter pris på sådanne forespørgsler, da det giver os anledning til at vurdere, om vi er gode nok til fortælle om os selv. Udgangspunktet for forespørgslerne er, at det er svært at skelne mellem RL og de regionale klubber, så nedenfor vil vi give en forklaring på, hvordan det hele er strikket sammen.

I hver region er der en faglig klub, hvor de enkelte stationer er medlem og repræsenteret via tillidsrepræsentanten. Som formand for klubben sidder den regionale fællestillidsrepræsentant. De regionale klubber sørger blandt andet for valg af medlemmer til VPU, indgår regionale lokalaftaler med Falck, samarbejder med de lokale 3F afdelinger om lokale faglige sager og mange andre opgaver. De faglige klubber holder jævnligt møder for tillidsrepræsentanterne i regionen, hvor problemstillinger og sager drøftes. På møderne deltager ofte faglige sekretære fra de lokale 3F afdelinger, samt bestyrelsesmedlemmer fra Landsklubben.

Strukturen og vedtægterne for de regionale klubber er forskellige fra region til region og baserer sig på lokale forhold. Som eksempel kan nævnes klubben i Region Nord, som hedder “TR-kollegiet i Region Nord”. Der er ingen kontingentbetaling til klubben. I stedet forlades der sig på at søge midler i fonde, ved 3F eller hos Falck ved behov.

De regionale klubber funger altså under paraplyen af RL og 3F.

Læs mere Strukturen i og under RL

Løntræk til klubkasser

Igennem mange år har Falck været behjælpelig med at foretage løntræk for kollegaernes medlemskab af diverse foreninger, klubkasser og trivselsklubber. Fra den 1. august 2018 ønsker Falck ikke længere at foretage disse løntræk.

Reddernes Landsklub stiller sig uforstående overfor denne beslutning og frygter, at de gode initiativer til trivsel og sociale arrangementer på stationerne vil blive besværliggjort.

Vi vil gerne opfordre Falck til at genoverveje deres beslutning og stiller os gerne til rådighed for Falck, så vi i fællesskab kan finde en løsning på ovenstående udfordring.

Læs mere Løntræk til klubkasser