Strukturen i og under RL

Strukturen i og under RL

Vi har fået en del forespørgsler om strukturen i og under Reddernes Landsklubs paraply. Vi sætter pris på sådanne forespørgsler, da det giver os anledning til at vurdere, om vi er gode nok til fortælle om os selv. Udgangspunktet for forespørgslerne er, at det er svært at skelne mellem RL og de regionale klubber, så nedenfor vil vi give en forklaring på, hvordan det hele er strikket sammen.

I hver region er der en faglig klub, hvor de enkelte stationer er medlem og repræsenteret via tillidsrepræsentanten. Som formand for klubben sidder den regionale fællestillidsrepræsentant. De regionale klubber sørger blandt andet for valg af medlemmer til VPU, indgår regionale lokalaftaler med Falck, samarbejder med de lokale 3F afdelinger om lokale faglige sager og mange andre opgaver. De faglige klubber holder jævnligt møder for tillidsrepræsentanterne i regionen, hvor problemstillinger og sager drøftes. På møderne deltager ofte faglige sekretære fra de lokale 3F afdelinger, samt bestyrelsesmedlemmer fra Landsklubben.

Strukturen og vedtægterne for de regionale klubber er forskellige fra region til region og baserer sig på lokale forhold. Som eksempel kan nævnes klubben i Region Nord, som hedder “TR-kollegiet i Region Nord”. Der er ingen kontingentbetaling til klubben. I stedet forlades der sig på at søge midler i fonde, ved 3F eller hos Falck ved behov.

De regionale klubber funger altså under paraplyen af RL og 3F.

Reddernes Landsklub er en landsdækkende faglig virksomhedsklub, hvor den enkelte redder har mulighed for at være medlem, uanset hvilket rør vedkommende er ansat i. Landsklubben er desuden nævnt direkte i overenskomsten, idet formandens og sekretærens arbejdsforhold står beskrevet i afsnittet om tillidsrepræsentanter.

Bestyrelsen i RL består af fællestillidsrepræsentanterne fra de enkelte regioner. Disse vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne i de regionale klubber. Der afholdes bestyrelsesmøde i RL ca 10 gange om året. I første kvartal hvert år afholdes der årsmøde, hvor alle medlemmer af RL bliver indbudt til at deltage.

Der udføres i regi af de forskellige regionale klubber et stort arbejde i det daglige, og RL agerer i den forbindelse som koordinerende bindeled mellem 3F på forbundsplan, Falck/Response og de regionale klubber. Landsklubben bruges desuden som reddernes talerør ind i en lang række faglige organer – både internt og eksterne i Falck og 3F, og hvor det ellers vil være uhensigtsmæssigt med repræsentation fra alle de regionale klubber. RL har blandt andet repræsentanter i Hovedsamarbejdsudvalget i Falck, bestyrelsen i Reddernes Udviklingssekretariat, de lokale uddannelsesråd på skolerne, Styrelses for Patientsikkerhed, Dansk Råd for genoplivning, Den Danske Beredskabspris og mange flere.

Landsklubben arbejder for at fremme faget på overenskomst- og arbejdsmiljøniveau, men også på et politisk niveau – eksempelvis i forbindelse med udbud. Dette gør vi blandt andet gennem udgivelsen af fagbladet Redderen, der læses af politikere og andre interessenter. Herigennem har reddergruppen i Falck/Responce  mulighed for at ytre deres meninger overfor disse interessenter.