Løntræk til klubkasser

Løntræk til klubkasser

Igennem mange år har Falck været behjælpelig med at foretage løntræk for kollegaernes medlemskab af diverse foreninger, klubkasser og trivselsklubber. Fra den 1. august 2018 ønsker Falck ikke længere at foretage disse løntræk.

Reddernes Landsklub stiller sig uforstående overfor denne beslutning og frygter, at de gode initiativer til trivsel og sociale arrangementer på stationerne vil blive besværliggjort.

Vi vil gerne opfordre Falck til at genoverveje deres beslutning og stiller os gerne til rådighed for Falck, så vi i fællesskab kan finde en løsning på ovenstående udfordring.

Fjernelsen af muligheden for løntræk begrundes i de nye regler om håndtering af persondata (GDPR) fra EU.

De faglige klubber og trivselsklubberne gør et stort stykke arbejde lokalt på de enkelte stationer og bidrager til afholdelse af sociale arrangementer, højnelse af trivslen og det lokale arbejdsmiljø.

Medlemmer, der er logget ind, kan hente Falcks notat herunder.


Ophør af løntræk for diverse klubkasser

Download