Årsmødet udskudt

På grund af de nuværende begrænsninger for forsamlinger, bliver det ikke muligt at afholde årsmødet den 18. marts 2021.

Bestyrelsen har derfor måtte træffe beslutning om at udsætte årsmødet til et senere tidspunkt i år.

Årsmødet vil blive afholdt, når restriktionerne tillader det. Den nye dato for årsmødet vil blive annonceret i vores fagblad Redderen samt på redder.dk.

Studierejselegat

Sidder du inde med en god idé til en studierejse, som kan bringe viden og inspiration med hjem til dig selv og kollegerne? Så åbner vi nu for ansøgninger til Reddernes Landsklubs årlige studierejselegat, som bliver uddelt på årsmødet i 1. kvartal 2020.

Legatet er på maksimalt 15.000 kr., som skal gå til de direkte omkostninger til transport, hotel og forplejning.

Vi vil opfordre alle vores redderkolleger, uanset funktion, til at melde sig på banen.

Læs mere Studierejselegat

Årsmødet 2019

Et veloverstået årsmøde løb af stabelen i torsdags. På årsmødet var fokus blandt andet rettet frem mod OK20 og den store debat om arbejdsmiljøet, som lige nu er i gang omkring redderfaget.

Arbejdsmiljøet for branchen og i særdeleshed for RLs medlemmer har en høj prioritet. På årsmødet blev flere forslag til vedtægtsændringer 2. behandlet heriblandt et forslag, der styrker det fremtidige arbejde omkring den arbejdsmiljømæssige indsats i Reddernes Landsklub.

Med den nye vedtægt er der nu åbnet op for, at arbejdsmiljørepræsentanter i større grad kan inddrages i bestyrelsen i Reddernes Landsklub. Tidligere havde de valgte fællesarbejdsmiljørepræsentanter sæde i bestyrelsen, men grundet ændringer i Falcks arbejdsmiljøorganisation er der ikke længere fællesarbejdsmiljørepræsentanter. Derfor har bestyrelsen igennem længere tid ønsket at kunne inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdet.

På årsmødet blev Reddernes Landsklubs studierejselegat uddelt. Der var indkommet 3 ansøgninger, og valget faldt på et projekt, som går til Island, hvor ansøgeren vil afdække både ambulance- og assistancedriften.

Beretning og forslag til Årsmødet 2018

Bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til vedtægtsændringer er i går tilgået tillidsrepræsentanterne en uge før årsmødet, der afholdes d. 1. marts 2018.

Medlemmer af Reddernes Landsklub kan hente dokumenterne på redder.dk eller få dem ved henvendelse til deres lokale tillidsrepræsentant.

Læs mere Beretning og forslag til Årsmødet 2018