Årsmødet 2019

Årsmødet 2019

Et veloverstået årsmøde løb af stabelen i torsdags. På årsmødet var fokus blandt andet rettet frem mod OK20 og den store debat om arbejdsmiljøet, som lige nu er i gang omkring redderfaget.

Arbejdsmiljøet for branchen og i særdeleshed for RLs medlemmer har en høj prioritet. På årsmødet blev flere forslag til vedtægtsændringer 2. behandlet heriblandt et forslag, der styrker det fremtidige arbejde omkring den arbejdsmiljømæssige indsats i Reddernes Landsklub.

Med den nye vedtægt er der nu åbnet op for, at arbejdsmiljørepræsentanter i større grad kan inddrages i bestyrelsen i Reddernes Landsklub. Tidligere havde de valgte fællesarbejdsmiljørepræsentanter sæde i bestyrelsen, men grundet ændringer i Falcks arbejdsmiljøorganisation er der ikke længere fællesarbejdsmiljørepræsentanter. Derfor har bestyrelsen igennem længere tid ønsket at kunne inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdet.

På årsmødet blev Reddernes Landsklubs studierejselegat uddelt. Der var indkommet 3 ansøgninger, og valget faldt på et projekt, som går til Island, hvor ansøgeren vil afdække både ambulance- og assistancedriften.