European Works Council

I dag afsluttes det årlige møde i European Works Council (EWC) i Falck. 20 medlemmer af udvalget, såvel ledelse som medarbejderrepræsentanter fra hele Europa, har været samlet til en to dages konference.

Formanden for såvel Reddernes Landsklub som HK’s Landsklub deltog på konferencen, hvor emnerne spændte vidt. Blandt andet blev medarbejderundersøgelsen fra efteråret 2018 debatteret, såvel som  medarbejderomsætning, GDPR, udfordringer med udbud, de etiske forretningsregler, nyt logo, såvel som konceptet om One Falck og det fortsatte arbejde for at blive “best in class” debatteret.

Today is the last day on the annual meeting of the European Works Council. 20 members of the council, including members of management and employee representatives from all over Europe met for a two day conference.

Subjects on the agenda included the engagement survey from autumn 2018, rate of staff turnover, GDPR, challenges with tenders, compliance, new logo, as well as the notion of One Falck and the ongoing work to be “best in class”.

Du kan læse mere om EWC i aftalen, som du kan hente på redder.dk.

Læs mere European Works Council

Udlandsrejse

Har du/I den gode idé til et besøg i udlandet, som kan bringe viden og inspiration med hjem til dig selv og kollegaerne?

I samarbejde med Fonden til styrkelse af Internationalt Arbejde, har vi fået mulighed for at sende vores kollegaer afsted på rejser til udlandet. Det giver mulighed for vidensdeling, både ude og hjemme.

Vi vil opfordre alle vores redderkollegaer, uanset funktion, til at melde sig på banen med spændende projekter.

Læs mere Udlandsrejse

UNI – globalt samarbejde

I disse dage afholder UNI Global Union styrekomitemøde i Irland. UNI repræsenterer mere end 20 millioner organiserede arbejdere fra over 900 fagbevægelser.

Reddernes Landsklub og 3F deltager på mødet. Mødet bruges på at udveksle erfaringer og problemstillinger om arbejds- og lønforhold på tværs af nationer. I dag behandles desuden oprettelsen af en fælles sektor inden for UNI for privatansatte ambulancebehandlere.

Læs om dette tiltag og øvrige projekter som 3F aktuelt arbejder med i nyhedsbrevet fra transportgruppen, der kan hentes herunder.

Læs mere UNI – globalt samarbejde