European Works Council

European Works Council

I dag afsluttes det årlige møde i European Works Council (EWC) i Falck. 20 medlemmer af udvalget, såvel ledelse som medarbejderrepræsentanter fra hele Europa, har været samlet til en to dages konference.

Formanden for såvel Reddernes Landsklub som HK’s Landsklub deltog på konferencen, hvor emnerne spændte vidt. Blandt andet blev medarbejderundersøgelsen fra efteråret 2018 debatteret, såvel som  medarbejderomsætning, GDPR, udfordringer med udbud, de etiske forretningsregler, nyt logo, såvel som konceptet om One Falck og det fortsatte arbejde for at blive “best in class” debatteret.

Today is the last day on the annual meeting of the European Works Council. 20 members of the council, including members of management and employee representatives from all over Europe met for a two day conference.

Subjects on the agenda included the engagement survey from autumn 2018, rate of staff turnover, GDPR, challenges with tenders, compliance, new logo, as well as the notion of One Falck and the ongoing work to be “best in class”.

Du kan læse mere om EWC i aftalen, som du kan hente på redder.dk.


Arbejdsmarkedsordbog

Download

European Works Council

Download