3F og FOA samarbejdet

I sidste uge mødtes 3F og FOA til et seminar, hvor der blandt andet blev debateret ønsker til og koordineringen af implementeringen af den nye uddannelse og autorisation. I regi af RUS og FOAs pendant blev også fremtidens paramedicineruddannelse debateret og koordineret. En lang række af øvrige emner, som liggende sygetransport, brand og siddende sygetransport koordineres også de to forbund i mellem.

3F og FOA har en lang historik for samarbejde på redder-området. 3F og FOA har i fællesskab skabt en bedre uddannelse på ambulanceområdet. Ligesom de har ytret sig i fællesskab om at ville koordinere krav til kommende overenskomstforhandlinger, så overenskomsterne nærmer sig hinanden.

I en lang årrække har der desuden været et samarbejde på tværs af fællestillidsrepræsentanter i FOA og 3F. Et samarbejde som Reddernes Landsklub har presset på og stadigvæk presser på for at fortsætte og udbygge. Et samarbejde på tværs af tillidsvalgte i begge organisationer har eksisteret og tog i høj grad til efter udbudsrunderne i 2015, da der skete stærre ændringer i valget af entrepenører hos regionerne. Tillidsvalgte hos begge organisationer fandt det derfor nødvendigt at øge samarbejdet, både internt i 3F og i samarbejdet 3F og FOA imellem.

Både organisationerne og de tillidsvalgte har allerede sat yderligere datoer i kalenderen i løbet af 2019.

Læs mere 3F og FOA samarbejdet

Samarbejdsudvalgene

Den nye samarbejdsstruktur i Falck er ved at falde på plads. Strukturen består af lokale samarbejdsudvalg på stations- eller områdeniveau. Dette suppleres med samarbejdsudvalg i de enkelte divisioner, eksempelvis Assistance og Ambulance. Øverst bindes det hele sammen i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), der fastlægger de overordnede politikker i Falck. Det første møde i HSU løb af stablen d. 5. april og der afholdes møde i HSU næste gang d. 8. juni 2018. Responce har ligeledes et selvstændigt overordnet samarbejdsudvalg.

Du er altid velkommen til at drøfte emner, som du synes det er vigtigt at samarbejdsudvalgene tager op, direkte med din tillidsrepræsentant. RL sørger i den forbindelse for at binde tillidsrepræsentanterne sammen på tværs af regionerne. Din tillidsrepræsentant kan fremføre de mere lokale emner overfor ledelsen på jeres lokale stationssamarbejdsudvalg.

Du har også mulighed for en mere direkte indflydelse på dine repræsentanter i samarbejdsudvalgene. Vi har gjort det lettere for dig at udnytte din direkte indflydelse gennem dit medlemsskab af Reddernes Landsklub. Udfyld formularen på redder.dk herunder med dit motiverede forslag til, hvad de enkelte samarbejdsudvalg bør tage op, så sørger RL for en debat blandt tillidsrepræsentanterne på landsplan om forslaget.

Læs mere Samarbejdsudvalgene

UNI – globalt samarbejde

I disse dage afholder UNI Global Union styrekomitemøde i Irland. UNI repræsenterer mere end 20 millioner organiserede arbejdere fra over 900 fagbevægelser.

Reddernes Landsklub og 3F deltager på mødet. Mødet bruges på at udveksle erfaringer og problemstillinger om arbejds- og lønforhold på tværs af nationer. I dag behandles desuden oprettelsen af en fælles sektor inden for UNI for privatansatte ambulancebehandlere.

Læs om dette tiltag og øvrige projekter som 3F aktuelt arbejder med i nyhedsbrevet fra transportgruppen, der kan hentes herunder.

Læs mere UNI – globalt samarbejde