Ros til politikerne i Region H, for at sende den siddende patienttransport i udbud

Ros til politikerne i Region H, for at sende den siddende patienttransport i udbud

Når politikkerne i Region Hovedstaden i morgen tirsdag den 12.12 afholder regionsrådsmøde, så skal der træffes beslutning om hvor vidt den siddende patienttransport skal sendes i udbud. Af dagsordenen til mødet fremgår det under punkt 7, at der indstilles til et fuldt udbud på hele den siddende patienttransport. Det er en beslutning, som vi i Reddernes Landsklub er meget glade for, specielt fordi det ikke var den oprindelige indstilling, som der var givet til regionens politikere.

Af dagsorden til regionens forretningsudvalgsmøde den 5.12 var det oprindeligt planen, at alle 5 områder skulle overdrages til Movia, pr. 1. oktober 2025. Dette var vel at mærke uden en konkurrenceudsættelse. I dag opereres områderne af hhv. Falck, Movia og HB Care.

I Reddernes Landsklub har vi fulgt denne sag tæt, da det er afgørende for os at kæmpe for, at bevare gode arbejdspladser til en masse dygtige reddere, som i dag udfører arbejdet. Samtidig vil vi til en hver tid arbejde imod social dumping.

Derfor sendte vi også den 3.12 en bekymringshenvendelse til medlemmerne af forretningsudvalget. Dette gjorde vi på baggrund af den indstilling, der var givet til politikkerne. Her var planen, at overdrage alle områder til Movia. Movia opererer i et netværk af underleverandører og enkeltpersoner med eget CVR nr. og ét enkelt køretøj. Derfor frygtede vi, at en masse gode og anstændige arbejdspladser ville blive overdraget til et trafikselskab. Du kan læse vores henvendelse ved, at åbne den nederst på siden. 

Vi er derfor glade for, at politikerne i forretningsudvalget har truffet en stærk og ansvarlig beslutning, hvor der er fundet en anden løsning end den oprindelige indstilling. Nu sendes alle områderne så formentlig i udbud, fremfor en hjemtagning af opgaven. Nu skal der så arbejdes henimod, at kravene også her bliver medvirkende til, at der ikke forekommer social dumping på dette område. Det er dejligt, at der bliver taget en stærk og ansvarlig beslutning af Regionen Hovedstadens politikere.

Herunder kan du downloade og læse vores henvendelse til Region Hovedstaden

Bekymringshenvendelse Reg H 3.12.2023

Download