Redningsberedskabsprisen uddelt

Redningsberedskabsprisen uddelt

Redningsberedskabsprisen blev uddelt fredag d. 5. oktober ved den tradiotionsrige mindehøjtidelighed i Holmens Kirke, hvor faldne medlemmer fra redningsberedskabet mindes. Samme dag fik ambulancepersonalet, der deltog i samme indsats, Sophus Falcks mindelegat.

Redningsberedskabsprisen uddeles én gang om året til en person eller en gruppe af personer, som har gjort en særlig indsats for at redde andre i nød. I år blev prisen uddelt af MF Mette Frederiksen, som kunne give den til mandskabet på brandstationen i Hårlev for deres indsats ved Vallø Slot d. 13. oktober 2017.

Førstemeldingen lød på væltet rendegraver i voldgraven, men da de ankommer til skadestedet, ser de, at det er en stor gravemaskine, som er væltet, og føreren af maskinen er fastklemt, men kontaktbar. Han er faldet ud af gravemaskinen, og ligger i spænd mellem voldgravens bund og selve gravemaskinen.

Læs hele artiklen i 8. udgave af Redderen
Læs hele artiklen i 8. udgave af Redderen

Beredskabet og de ankomne ambulancefolk forsøger at redde ham op, men redningsindsatsen besværliggøres, da de frygter, at den store gravemaskine skal vælte ned over både fører og dem selv. Redningsmandsskabet og ambulancepersonalet var nødt til at improvisere får at finde løsninger. Eksempelvis får en af brandfolkene lavet et dropstativ ud af en spidsgreb, som de får monteret på førerhuset.

Den fastklemte holdes under indsatsen oppe af redningsmandskabet, men sidder så fastklemt, at det bliver besluttet af den rekvirerede helikopterlæge, at armen skal amputeres. Dette på grund af risikoen for, at patienten vil synke længere ned i voldgraven og drukne, få indre blødninger eller blive endnu mere nedkølet med fatale konsekvenser til følge.

Den fælles indsats ender heldigvis godt, og føreren af gravemaskinen deltog i mindehøjtidligheden i fredags, hvor han kunne møde og takke flere af hans redningsfolk.


Redderen 08/2018

Download