Redningsberedskabsprisen uddelt

Redningsberedskabsprisen blev uddelt fredag d. 5. oktober ved den tradiotionsrige mindehøjtidelighed i Holmens Kirke, hvor faldne medlemmer fra redningsberedskabet mindes. Samme dag fik ambulancepersonalet, der deltog i samme indsats, Sophus Falcks mindelegat.

Redningsberedskabsprisen uddeles én gang om året til en person eller en gruppe af personer, som har gjort en særlig indsats for at redde andre i nød. I år blev prisen uddelt af MF Mette Frederiksen, som kunne give den til mandskabet på brandstationen i Hårlev for deres indsats ved Vallø Slot d. 13. oktober 2017.

Førstemeldingen lød på væltet rendegraver i voldgraven, men da de ankommer til skadestedet, ser de, at det er en stor gravemaskine, som er væltet, og føreren af maskinen er fastklemt, men kontaktbar. Han er faldet ud af gravemaskinen, og ligger i spænd mellem voldgravens bund og selve gravemaskinen.

Læs mere Redningsberedskabsprisen uddelt