Redderen 09/2019 er udkommet

I august måned blev vores gode assistancekollega ramt af et køretøj, mens han arbejdede i nødsporet med et hjulskifte på Køgebugtmotorvejen. Vores kollega overlevede ulykken, men er forsat stærkt plaget efter ulykken.

Du kan læse meget mere om episoden i seneste udgave af vores fagblad Redderen, der i disse dage omdeles i postkasserne rundt om i landet.

I dette nummer har vi også besøgt Falck Teknik, hvor tillidsrepræsentant Kim Nielsen fortæller om den større medarbejderindflydelse, de har fået samt om de gevinster, medarbejderindflydelsen giver både for medarbejdere og for kunder.

Lise Kjeldsen fra station Viborg har været på studierejse til Sydafrika, og vi bringer hendes spændende beretning fra turen.

Læs mere Redderen 09/2019 er udkommet

Redderen 08/2019 er udkommet

Fagbladet Redderen 08/2019 er i disse dage på vej til postkasserne rundt om i landet.

I dette nummer kan du blandt andet læse om det 10. elevgame, som blev afholdt på Langvang i Randers.

Vi har en artikel om professor og psykolog Steen Visholm og hans konklusioner på det psykiske arbejdsmiljø for ambulancereddere, hvoraf det blandt andet fremgår, at stressforebyggelse bør indarbejdes i udbudspakken.

Læs artiklen om den Danske Redningsberedskabspris, som blev uddelt til brandfolk fra Djursland som hæder for indsatsen ved en brand i et plejehjem.

Dette og meget mere kan du læse i det nye nummer. Du kan altid hente tidligere udgaver på redder.dk.


Redderen 08/2019

Download