Husk seniorordningen – deadline nærmer sig

Husk seniorordningen – deadline nærmer sig

Hvis du har maksimalt 5 år til din folkepension, har du mulighed for at konvertere den særlige opsparing og/eller en del af pensionsbidraget til seniorfridage. Du får således oprettet en seniorfrihedskonto.

Når du afholder seniorfridage nedsættes lønnen inklusive alle faste løndele samt genetillæg for den vagt, friheden berører, og i stedet bliver beløbet taget fra opsparingen. For fuldtidsansatte på 37 timer med dagvagt udgør en seniorfridag 7,24 timer. Ved vagter af længere varighed foretages der en forholdsmæssig beregning.

Det er muligt at opnå yderligere seniorfridage ved at konvertere op til 10% af dit samlede pensionsbidrag til din seniorfrihedskonto. Der skal indbetales 2% til pensionsordningen så der er dækning til administrationsomkostninger og forsikringer. Hvis du ønsker at benytte dig af den mulighed, skal du senest 1. november skriftligt meddele Falck via DPC, at du ønsker at indgå i en seniorordning samt hvor stor en del af pensionsbidraget, du ønsker at konvertere. 

Endvidere skal der i meddelelsen stå, hvor mange seniorfridage, du ønsker at afholde i det kommende kalenderår. Disse valg vil være bindende og vil fortsætte ind i det følgende kalenderår medmindre andet aftales. Du modtager en formular fra DPC, hvor du skal angive om du ønsker at bruge særlig opsparing eller pensionsindbetaling til dækningen. Vi og din lokale tillidsrepræsentant står til rådighed for at hjælpe.

Hvis du benytter muligheden af at konvertere op til 10% af pensionsbidraget til seniorfridage, bliver pengene overført til seniorfrihedskontoen, hvorfra der trækkes lønkroner på samme måde som ovenstående. Hvis ikke hele beløbet er brugt ved kalenderårets udløb, indbetales det til pensionsordningen.

Placeringen af seniordagene skal ske efter de samme regler, som der er for feriefriugen.

Ved spørgsmål hertil, så kan du kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller Landsklubben.

Du kan hente vores flyer omkring seniorordning herunder.


Flyer - Seniorordning

Download