Responstiderne skrider

Responstiderne skrider

Nu går det, som vi frygtede. Responstiderne skrider i Region Nordjylland, og nu risikerer det at gå ud over borgerne.

Frustrationerne blandt redderne har vokset sig store på grund af for lang tid med usikkerhed om, hvordan overgangen skal håndteres.

Men hvem har så ansvaret for at responstiderne skrider?
Politikerne? Embedsværket? Falck? Redderne? Corona? Vejret?
Der er mange interessenter i problemstillingen.

Men en ting er sikker: Redderne har nu holdt for i 2 år med Corona. Allerede i starten af 2021 startede Landsklubben med at gøre opmærksom på nødvendigheden af at anerkende redderne i den ekstraordinære situation. Der blev ikke udmøntet nogen anerkendelse, og senest er regeringens vinterpakke heller ikke kommet de privatansatte reddere tilgode.

Suppler det øgede arbejdspres med et udbud af ambulancetjenesten i regionen, hvor alle reddere nu skal træffe en beslutning om deres fremtidige virke på det danske arbejdsmarked.
En beslutning, den enkelte redder tager med udgangspunkt i den enkeltes ståsted og under hensyn til sin egen familie.
En stor beslutning for den enkelte, men også mange beslutninger, der tilsammen får konsekvenser for det nuværende og fremtidige virke af ambulancetjenesten i Nordjylland.

Falck har ikke afskediget en eneste redder, så mulighederne for den enkelte er mange. Skal redderen blive i Falck, overgå til en anden entreprenør eller udnytte den lave arbejdsløshed på det danske arbejdsmarked til at prøve noget nyt af?

Reddernes Landsklub har arbejdet for, at redderne får flest mulige oplysninger så tidligt som muligt, så den enkelte kan træffe et oplyst valg om deres fremtid.

Redderne er ansvarsfulde og pligtopfyldende, og de tilbageværende reddere møder troligt op og tager deres tørn. Vi skal blot huske på, at det aldrig kan blive den enkeltes ansvar, at der kommer ambulancer til tiden.

At responstiderne nu skrider tyder på, at entreprenørerne og regionen ikke endnu er lykkedes med at opbygge et attraktivt og klart jobtilbud, hvor arbejdsmiljøet er i top og løn- og ansættelsesforhold er fuldstændigt afklaret.

Ligeså må vi antage, at manglen på anerkendelse og tilbud om fastholdelse til de nuværende reddere fra Falcks side, er medvirkende til at responstiderne skrider.

Ultimativt er det arbejdsgivernes ansvar, at der kommer ambulancer til tiden.


Kilde: Region Nordjylland via TV2-Nord

RESPONSTIDER

Du finder blandt andet responstiderne i artiklen “Nordjyder venter for længe på ambulancen” fra TV2-Nord.
Den gennemsnitlige responstid i Region Nordjylland pr. måned i 2021:

  • Juli 9,41 minut
  • August 9,54 minut
  • September 9,38 minut
  • Oktober 10,07 minut
  • November 10,44 minut
  • December 11,34 minut