Covid-19 bilerne har travlt

Covid-19 bilerne har travlt

Reddere på ”Podebiler” foretager Covid-19 tests i hjemmet hos ældre og sårbare borgere

I flere regioner løser Falck og Responce en ny og vigtig opgave i forbindelse med coronakrisen – særlige Covid-19 biler eller podebiler kører ud til ældre/sårbare borgere og foretager test for Covid-19.

Som udgangspunkt bliver folk med lettere symptomer på Covid-19 henvist til de nye testcentre, der er oprettet flere steder i landet. Men hvis borgere ikke er i stand til dette, rykker podebilen ud og foretager testen hjemme hos dem selv.

– Det er oftest ældre og sårbare borgere på plejehjem, institutioner eller i private hjem, vi kører ud til. Borgerne er glade for at kunne blive hjemme, og der spares en sygetransport. På en 10-timers vagt kan man godt nå mellem 12 og 20 ture, fortæller ambulanceinstruktør Andreas Gorm Toft, som er Falcks tovholder på projektet i Region Midtjylland.

Sidst i april fik ”Pode-teamet” travlt, da en opgave med at teste cirka 300 personer på et asylcenter tikkede ind med kort varsel.

Sikkerhed i højsædet

Sikkerheden skal naturligvis være i højsædet både for borgerne og redderne, og Andreas Gorm Toft har i samråd med infektionsmedicinsk afdeling i Skejby lavet faste, detaljerede procedurer for, hvordan testen skal foregå lige fra ankomst til afgang. For der er pr. definition ret tæt kontakt, når en borger skal podes i svælget.

– Kollegerne har fået at vide, at de altid kan ringe, hvis de har den mindste bekymring. Men jeg oplever, at folk føler sig trygge i ordningen. Man kan også sige, de er ekstra godt sikret, fordi de har værnemidler på ved alle patienter, påpeger ambulanceinstruktøren.

Elever kører også

Andreas Gorm Toft og kollegerne er glade for at løfte en vigtig opgave for regionen og for samfundet.

I Region Midt er der fire Covid-19 biler i Aarhus og tre i Viborg, og en enkelt enhed i Herning er også netop startet op.

Bilerne er typisk énmandsbetjente, almindelige personbiler (p-vogne). Oprindelig var det tanken, at der skulle en sygeplejerske fra infektionsmedicinsk afdeling med ud på turene, men det stod hurtigt klart, at det var der ikke mandskabsmæssige ressourcer til.

I Region Midt er der en del ambulance-redderelever med i det team, der bemander bilerne.

– Deres skole og praktik er jo sat på standby på grund af corona, så de er glade for at tage en tørn. De synes, det er en spændende og meningsfuld opgave, og samtidig forbliver de en del af fællesskabet på stationen, forklarer Andreas Gorm Toft.

Løfter med stolthed

Projektet med Covid 19-bilerne har fået en del bevågenhed fra medier og fra politisk hold, og Andreas Gorm Toft er glad for, at det forløber så godt.

– Både jeg og kollegerne har en stolthed over, at vi kan tage den her opgave ind og løse den godt og professionelt for regionen og for samfundet. Vi har vist, at vi kan omstille os også i krisetider, og jeg synes, alle ranker ryggen lidt over vores bidrag til at tackle coronakrisen.

Podepinden skal et stykke ned i svælget i begge sider – det er ikke så behageligt og kan godt give en opkast-refleks, men det er heldigvis hurtigt overstået. (Obs: Situationen er opstillet, da REDDEREN ikke kunne deltage ved ”rigtige” podninger).

Covid-19 bilerne har travlt

Download

Redderen 04/2020

Download