Redderne i Danmark skal redde liv – ikke senge

Redderne i Danmark skal redde liv – ikke senge

Ambulanceberedskaberne i Region Midtjylland anvendes i vid udstrækning til såkaldt basekørsel. Rundt omkring i hele regionen er der placeret en masse ambulanceberedskaber på faste placeringer. I løbet af døgnets 24 timer flyttes ambulanceredderne rundt i regionen på andre stationer eller baser. Formålet fra Regionens side er at nedbringe responstiden – men at nedbringe responstiden via basekørsel har negative konsekvenser for arbejdsmiljøet og risikerer dermed at påvirke reddernes evne til at yde en høj kvalitet over for patienterne.

I Reddernes Landsklub er vi stærkt bekymrede over den store brug af basekørsel, som hersker i Region Midtjylland. I det seneste nummer af REDDEREN har vi derfor valgt at rette særlig fokus på netop basekørsel via en temaudgave. I nummeret er der en række interviews med tillidsvalgte, der repræsenterer de kolleger, der hvert eneste døgn sendes ud på lange køreture for at rede sengen op på diverse baser og eksempelvis 1,5 time senere at blive vækket for at køre videre til en ny base. Vi har eksempler på reddere, der har været på 6 baseophold i løbet en vagt på 24 timer.

Vi mener utvivlsomt, at de enkelte Regioner, som ansvarlige ordregivere til ambulancetjenesten, i højere grad skal påtage sig ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø for redderne i dagligdagen. Dette arbejde skal ske i et konstruktivt samarbejde med faglige repræsentanter og de enkelte ambulanceoperatører. Det er muligt at holde fornuftige responstider uden brug af basekørsel.

Redderne i Danmark skal redde liv – ikke senge.

Ambulancerne i DK disponeres rundt til opgaver via de regionale AMK-vagtcentraler. Nogle af vagtcentralerne er bemandet med ambulanceoperatørernes eget personale, mens det andre steder er regionalt ansatte, der disponerer over ambulancerne. Det er således de regionale AMK-vagtcentraler, der i dagligdagen fordeler opgaverne til beredskaberne ud fra regionens udbudsbetingelser. Derfor er det også afgørende at AMK-vagtcentralerne arbejder ud fra retningslinjer, der sikrer den daglige trivsel og medvirker til det gode arbejdsmiljø.

Reddernes Landsklub har igennem længere tid været opmærksomme på, at der i Region Midtjylland er et særligt stort og belastende brug af ambulanceberedskaber til basekørsel og udstationering. Vi følger udviklingen tæt og stiller os undrende overfor, hvorfor man i én region gør brug af det, mens man i andre regioner ikke anvender det i samme omfang.

De nuværende overenskomster giver mulighed for at udstationere ambulanceberedskaber i tilfælde af akut afløsningsbehov eller ved sygdom, samt hvor det følger af kundekrav, hvilket er den pasus, som finder anvendelse i Region Midtjylland. I Redderen nr. 10 gør 3F særligt opmærksom på, at man frem mod OK2020 vil følge udviklingen, og såfremt medlemmerne rejser behovet, skal overenskomsternes parter finde en ansvarlig løsning. Desuden kan du læse om krisepsykolog Rikke Høgsted, der kommer med sine synspunkter på, hvor vigtigt faste rammer og rutiner er for at undgå belastningsreaktioner. Søvnekspert Mikael Rasmussen beskriver vigtigheden i søvn i ren almindelighed men også, at afbrydelsen af søvnen begrænses til det nødvendige.

Ambulanceredderne i Danmark rykker hver dag ud til borgere i alle typer af situationer. Det at kunne gøre en forskel for borgerne, er det, som giver mening for redderne i deres dagligdag. Når ambulanceberedskaberne flyttes rundt i regionen uden at komme i reel patientkontakt, skaber det en meningsløshed og belastning for arbejdsmiljøet og kan være en forstærkende virkning til at danne belastningsreaktioner hos kollegerne

Redderne i Danmark skal redde liv – ikke senge.

Illustration: Anders Klinge


Redderen 10/2018

Download

Udtalelse fra TR-konferencen - 2018

Download