Region Syddanmark godkender Tempo 100 ambulancer

Region Syddanmark godkender Tempo 100 ambulancer

Vi har i dette forum fortalt om det store arbejde, som blandt andre fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn Gregersen fra Responce har lagt i at oplyse om de mange fordele ved Tempo 100 godkendte ambulancer, og dette arbejde har nu båret frugt.

I budgetforliget mellem samtlige partier, på nær Enhedslisten, er der blandt andet indskrevet, at opereratørerne, som er Responce og Ambulance Syd, får lov til at indkøbe Tempo 100 godkendte ambulancer. Indfasningen sker i takt med, at der købes og implemteres nye ambulancer, og det betyder, at der nu kan indkøbes større og bedre ambulancer, og at der kan findes nye og bedre løsninger til gavn for både patienter og reddere.

Budget forliget kommer kort efter den præhospitale temadag, som blev afholdt i begyndelsen af september i år. Her  afholdte FTR Stefan Fyhn Gregersen, som det tidligere har været nævnt, et indlæg, hvor han anskueliggjorde fordelene for patienterne og for arbejdsmiljøet ved Tempo 100 godkendelse. Her blev også fremvist 3 ambulancer – én fra Ambulance Syd, én fra Responce og én fra Region Sjælland, hvor man siden sidste udbud har kørt med Tempo 100 godkendte ambulancer. Deltagerne på konferencen kunne her opleve forskellen på de 3 ambulancer, og kunne på egen krop mærke, hvad eks. loftshøjden har af betydning.

I Reddernes Landsklub er vi stolte af det store stykke arbejde, som Stefan har lagt i hele forløbet, og vi er glade for, at Region Syddanmark har godkendt forslaget, som vil højne oplevelsen for brugerne af ambulancerne.