Ambulancen som arbejdsplads

Ambulancen som arbejdsplads

I torsdags fortalte vi om den præhospitale temadag, som løb af stablen i Middelfart, hvor der var mødt ca. 130 deltagere op til dagen. Deltagerne var et bredt udsnit af regionspolitikere, embedsfolk, reddere fra Responce og Ambulance Syd, ledere fra de respektive operatører samt mange andre interesserede. Alle deltagere havde fået et bordnummer, således der var en bred respæsentation ved alle bordene.

Dagen var delt op i blokke, som startede med et oplæg og blev efterfulgt af en debat ved de enkelte borde, hvorefter der blev samlet op i plenum som afslutning på hver enkelt blok.

Reddernes Landsklub er glade for, at der fra politisk side er interesse i at lytte til, hvordan redderne oplever dagligdagen, og at der fra redderside er mulighed for at deltage i diologen om mulige løsningsforslag til fremtidige ambulancer.

Én af blokkene hed “Ambulancen – udvikling til gavn for patienter og medarbejdere”, og her havde FTR Stefan Fyhn fra Responce fået fornøjelsen af at holde et 10 minutters oplæg om den samlede patientoplevelse i ambulancen, arbejdsmiljøet i ambulancen, og hvilke begrænsninger en vægtgrænse sætter på begge dele. Derudover forklarede Stefan, at tempo 100 dispensationen slet ikke fandtes i 2013/2014, hvor udbudsmaterialet blev formuleret.

Klik på billedet for at se optagelsen af Stefans indlæg.

Stefans oplæg blev videofilmet og kan ses på nettet indtil d. 6. oktober. Han får stillet nogle rigtig gode hypoteser som oplæg – blandt andet spurgte han retorisk, hvad der mon ville ske, hvis man sænkede loftshøjden på sygehusene til 180 cm, og det fremgår meget tydeligt, hvor interesserede tilhørerne lytter.

Tilskuerne havde efterfølgende mulighed for at komme ud og se 3 forskellige ambulancer, én fra Responce, én fra Ambulance Syd, og én fra Falck Region Sjælland, hvor deres køres med tempo 100 godkendte ambulancer. Stefan har haft rigtigt meget glæde af den hjælp, som arbejdsmiljørepræsentant Lars Jørgensen fra Falck Sjælland har kunnet yde i forhold til Stefans oplæg om forskellene i ambulancerne.