Falck lancerer opdaterede forretningsetiske regler

Falck lancerer opdaterede forretningsetiske regler

Vidste du, at der har eksisteret en whistleblower ordning i Falck siden 2014? Ordningen har fået navnet Falck Alert, og den indebærer, at man som ansat i Falck anonymt kan indberette uhensigtsmæssigheder, hvis man skulle komme ud for det.

Vores forretningsetiske regler er netop blevet opdateret. Projektet beskriver de globale forretningsetiske regler, som fastlægger minimumsstandarder og etiske principper. Reglerne gælder for alle ansatte i Falck og for vores forretningspartnere. Reglerne skal tjene som pejlemærke for alle, som står overfor bekymringer eller tvivl om, hvad der etisk korrekt handlemåde.

Du kan hente og læse Falcks forretningsetiske regler herunder på redder.dk eller søge flere oplysninger på falckalert.com.


Forretningsetiske regler

Download