Ny aftale om siddende persontransport

Ny aftale om siddende persontransport

Med baggrund i konkrete henvendelser fra opsagte 3F-medlemmer valgte forhandlingsudvalget på redderområdet at indlede forhandlinger med Falck om en ny aftale på vilkår tilsvarende resten af området. I efteråret 2017 afviste 3F gentagne gange at lave om på eksisterende aftaler, da lønnedgang ikke ansås som en mulighed. Falck valgte så d. 20. marts 2018 at opsige kollegaerne beskæftiget med siddende patientsygetransport af konkurrencemæssige hensyn. Det er blandt andet på baggrund af henvendelser fra opsagte kollegaer, at forhandlingsudvalget valgte op indlede nye forhandlingerne med Falck.

Disse forhandlinger er nu udmøntet i et nyt aftalegrundlag vedrørende siddende persontransport. Den gamle aftale om siddende sygetransport i overenskomsten er således sagt op, og forhandlingsudvalget har i stedet tiltrådt det nye aftalegrundlag.

Med det nye aftalegrundlag sikres således fortsat stillinger i Falck besat med kollegaer, der kører siddende sygetransport. Ved at beholde driften i eget hus vil der derudover fortsat være mulighed for kollegaer, som ikke længere kan fortsætte deres nuværende tjeneste, at fortsætte ansættesesforholdet i Falck. Omend vi finder det positivt fortsat at kunne have kollegaer ansat til siddende sygetransport, finder vi det ærgerligt, at arbejdsmarkedets parter ikke i fællesskab har fundet ud af at løfte hele området, men vælger at gå ud fra mindsteprisen.

Fagbladet 3F udgav for nyligt en artikel om personkørsel, der foregår til dumpingpriser. Artiklen blev til på baggrund af en COWI-rapport, der lister udgifterne op for personkørsel og viser, at der bliver givet alt for lave bud på personkørsel i licitation. Rapporten lister ligeledes udgifterne for entrepenørerne op efter de overenskomster der er indgået på området.

Positive elementer i aftalen skal derfor findes i sammenligningen med de øvrige overenskomster på området for siddende sygetransport. Uden aftalen ville Falcks behov for siddende sygetransport skulle dækkes af eksterne leverandører med ansatte på ATAX, ATD eller TA, som er overenskomster, der også dækker siddende sygetransport. Disse overenskomster indeholder delelementer som ansættelse på 0-timers kontrakter og delt tjeneste (splitvagter). Disse elementer er ikke indeholdt i det nye aftalegrundlag.

Dette er en ny aftale og opsagte kollegaer, som er ansat på nuværende vilkår, vil fortsat have ret til deres fratrædelsesgodtgørelse, da der bliver tale om nye ansættelser på en ny aftale.

Vores medlemmer kan hente aftalen og tilhørende rammeaftale herunder og alle kan hente COWI-rapporten.

Hvis du har spørgsmål til aftalen eller dennes tilblivelse kan du kontakte din lokale 3F-afdeling eller tillidsrepræsentant, der kan være behjælpelig med at finde svar på dine spørgsmå.


Aftalegrundlag vedr. siddende persontransport

Download

Rammeaftale for drift fra hjemadresse

Download

Omkostninger ved persontransport

Download