Ny aftale om siddende persontransport

Med baggrund i konkrete henvendelser fra opsagte 3F-medlemmer valgte forhandlingsudvalget på redderområdet at indlede forhandlinger med Falck om en ny aftale på vilkår tilsvarende resten af området. I efteråret 2017 afviste 3F gentagne gange at lave om på eksisterende aftaler, da lønnedgang ikke ansås som en mulighed. Falck valgte så d. 20. marts 2018 at opsige kollegaerne beskæftiget med siddende patientsygetransport af konkurrencemæssige hensyn. Det er blandt andet på baggrund af henvendelser fra opsagte kollegaer, at forhandlingsudvalget valgte op indlede nye forhandlingerne med Falck.

Disse forhandlinger er nu udmøntet i et nyt aftalegrundlag vedrørende siddende persontransport. Den gamle aftale om siddende sygetransport i overenskomsten er således sagt op, og forhandlingsudvalget har i stedet tiltrådt det nye aftalegrundlag.

Læs mere Ny aftale om siddende persontransport