Årsmøde 2024

Årsmøde 2024

Hermed indkaldes til Årsmøde 2024 i Reddernes Landsklub.

Årsmødet afholdes den 28. februar 2024 kl.13.00 hos 3F Århus, Sommervej 5, 8210 Århus V.

Før Årsmødet er der mulighed for at indtage frokost i samme lokaler mellem klokken 12.00 og 13.00.

Deltagelse i såvel Årsmødet som frokosten kræver medlemskab af Reddernes Landsklub.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmeudvalg
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab
  • Indkomne forslag/ansøgninger
  • Valg af bilagskontrollant
  • Valg af bilagskontrollantsuppleant

Eventuelle forslag skal være Reddernes Landsklub i hænde senest den 14. februar og kan sendes på forslag@redder.dk

Frokostinvitation

Før Årsmødet er der mulighed for at deltage i en frokost mellem klokken 12.00 og 13.00

Tilmelding til den gratis frokost er nødvendig, så der hverken bestilles for meget eller for lidt mad.

Tilmelding til frokosten skal foretages herunder og senest den 26. februar 2024

Tilmelding til frokost

Bookings no longer allowed on this date.