Vi ønsker nationale retningslinjer om udrykningskorridor på motorveje

Vi ønsker nationale retningslinjer om udrykningskorridor på motorveje

Der findes forsat ikke en ensartet måde at køre udrykning på, når vi som redningspersonale skal igennem stillestående kø på landets motorveje. Vi er velvidende om, at der er en række forsøg igang på området, men vi mener, der er behov for at få taget en endelig beslutning. Vores ønske er klart, at bilister skal oprette en udrykningskorridor, så snart de ankommer til en stillestående kø.

Lige nu er der gang i et forsøg i Storkøbenhavn. Siden 1. marts 2023 har politi-, brand- og ambulancetjenesterne i politikredsene for Københavns Vestegn og København, kørt udrykning på samme måde på motorvejene i det storkøbenhavnske område.  Det sker ved, at udrykningskøretøjerne kører igennem trafikkøen i en såkaldt udrykningskorridor.

Korridoren skabes ved, at biler i venstre vognbane trækker til venstre mod midterrabatten og alle andre trækker til højre. Mange steder i landet sker det allerede, at billister rent faktisk gør dette. Men så længe der ikke er en enighed blandt redningspersonale og politi omkring det, så skabes der farlige og ufremkommelige situationer. Hvis en politibil kører i nødsporet og det næste redningskøretøj forsøger at komme frem i mellem vognbanerne, så skaber det helt umulige og farlige forhold.

Senest har vi set et eksempel fra Østjyllands Brandvæsen, hvor de den 16. oktober lavede fremkørsel via udrykningskorridor lavet af et ambulanceberedskab. Dette er måden det skal gøres på, men vi savner at der laves en fælles retningslinje til billister, politi og redningsberedskab. Derfor er opfordringen fra Reddernes Landsklub til Rigspolitiet og transportministeren klar. Lad os få taget den endelige beslutning om, at indføre udrykningskorridor på motorvejsnettet i Danmark.

Herunder kan du se vores video der viser, hvordan du som bilist skal lave en udrykningskorridor ved stillestående kø på motorvejen.