Undersøgelse om opmærksomhed på kræft- og livstilssygdomme hos brandfolk

Undersøgelse om opmærksomhed på kræft- og livstilssygdomme hos brandfolk

Vi er i Reddernes Landsklub blevet gjort opmærksom på et projekt og en undersøgelse, som foretages af to journaliststuderende ved Syddansk Universitet.

Projektet omhandler sygdom hos fuldtids- og deltidsbrandfolk, hvor der via et spørgeskema spørges ind til hvor meget kræft- og livsstilssygdomme fylder i dagligdagen. Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at besvare spørgeskemaet.

Du kan tilgå spørgeskemaundersøgelsen via dette link.