Falck donerer 30 ambulancer

Falck donerer 30 ambulancer

Falck donerer nu 30 ambulancer til Ukraine, Polen og Moldova.

Reddernes Landsklub hilser beslutningen velkommen og glæder os over den hurtige reaktion på vores henvendelser til Falcks øverste ledelse.

Reddernes Landsklub har siden Ruslands invasion af Ukraine fået flere henvendelser med ønsker om støtte eller hjælp til befolkningen i Ukraine.

Disse henvendelser kommer fra kolleger i alle arbejdsfunktioner i Falck. Nogle har familiemedlemmer i Ukraine, andre er involveret i lokale støttegrupper.

Vi har relevativt kort tid efter invasionen bragt henvendelserne videre på alle niveauer i Falck.

Det er strømmet ind med tilkendegivelser fra reddere i hele landet, om at ville hjælpe med transporten af ambulancerne til Polen.

I morgen sætter 60 Falckansatte reddere og ledere således kursen mod Polen, hvorfra ambulancerne distribueres videre til deres endelige destination.

Reddernes Landsklub har stor respekt for reddernes hjælpsomhed og deltager selv i transporten.