Udbud i Region Sjælland

Udbud i Region Sjælland

Falck har vundet 2 delområder ved det netop overståede udbud af ambulancer og liggende sygetransport i Region Sjælland. Udbuddet var delt op i 4 områder, og regionen havde på forhånd meldt ud, at de ville hjemtage 2 af dem.

Falck kommer således fremover til fortsat at drifte ambulancer i delområderne Holbæk og Slagelse, og regionen skal fremadrettet drifte områderne Køge og Nykøbing F.

På baggrund af regionsrådets tidligere udtalelser om at hjemtage mindst halvdelen er Reddernes Landsklub overvejende positive overfor beslutningen, omend den betyder et farvel til Falck for gode kollegaer i den østlige og sydlige del af regionen.

Usikkerhed omkring selve udbuddet bliver nu afløst af en usikkerhed omkring ens eget ansættelsesforhold. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse hos regionen i deres nuværende geografiske områder. Anvendelse af lov om virksomhedsoverdragelse vil også kunne medvirke til at dæmpe usikkerheden omkring ens ansættelsesforhold og sikre en smidig overgang.

Vi opfordrer Region Sjælland og Falck til, især i forløbet frem mod overdragelsen, at sikre størst mulig medarbejderindflydelse. Både for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen, og de kollegaer, der påtænker at blive i Falck.

Allerede nu er tillidsrepræsentanterne i de berørte områder indkaldt til møder onsdag og torsdag i denne uge med regionsledelsen.

Reddernes Landsklub vil gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.