Ferietillæg – nu med renter

Ferietillæg – nu med renter

Du får muligvis en ekstraordinært omgang ferietillæg på din november lønseddel.

Du har penge tilgode, hvis det ferietillæg du skal have ifølge overenkomsten eller lokalaftaler er større end 1%.

Da folketinget vedtog den nye ferielov om samtidighedsferie, indebar det også en indefrysning af et helt års optjente feriepenge. I den forbindelse var der uenighed mellem de overenskomstbærende fagforbund og arbejdergiverne om det ekstra ferietillæg, som er i mange overenskomster.

3F har derfor rejst sagen overfor Falck og Dansk Erhverv. I juli 2021 vandt Fagbevægelsens Hovedorganisation en vigtig principiel sag på området, der stadfæstede fagforbundenes synspunkter.

I den forbindelse vil vi gerne sige tak til 3F – godt arbejde.

Vi har ventet på pengene i et halvt år. Derfor har 3F også fastholdt et krav om procesrenter. Disse optræder på lønsedlen med koden 9417 og betegnelsen “Servicetræk”. Bemærk, at beløbet er positivt – altså er det penge du får, på trods af betegnelsen.

Det udbetalte ferietillæg stammer fra optjeningsperioden løbende fra september 2019 til og med august 2020. Du har fået indefrosset 1% af ferietillægget og tilbage udestår derfor alt over 1%.

Læs mere om den nye ferielov i vores flyer, der er betalt for af vores medlemmer.


Flyer - Ferie

Download