Sommeropdatering fra 3F

Sommeropdatering fra 3F

Kære alle,

Inden sommeren for alvor præger Danmark vil jeg give en kort opdatering om overenskomster, udbudssituationen og overdragelse af medarbejdere i regionerne samt min og 3F Transports kommentar til en af den seneste uges nyheder, der har fyldt i debatterne blandt landets reddere.

Reddere tvunget til ekstravagter?

Debatten først. For den skyldes Ekstra Bladets artikel fra 2. juli med overskriften, ”Ambulancereddere presses i knæ: 444 ekstravagter på 2 måneder”  

Artiklen var stort opsat i avisen og er desuden delt og kommenteret mange steder på sociale medier. Og der er ingen tvivl om, at der er et stort pres på redderne i hele landet. 

Det har Reddernes Fagforening/Det Faglige Hus grebet og kommenteret flittigt. Også i selve Ekstra Bladet, hvor formanden for Reddernes Fagforening, Kim Hammershøj, forklarer avisens læsere, at ”reddere tvinges til ekstravagter i deres sommerferie”.  

Hvis konkrete tilfælde af reddere, der tvinges på arbejde i deres sommerferie, nogen steder i landet måtte ramme medlemmer af 3F, der arbejder på en af vores redder overenskomster, vil jeg og 3F Transport meget gerne høre nærmere om det nu. Kontakt derfor meget gerne din 3F afdeling, hvis du er blevet tvunget til at tage ekstravagter. 

For ved seneste fornyelse af vores overenskomster på området (Dansk Erhverv og virksomhederne Falck A/S og Responce) fjernede vi virksomhedernes mulighed for at pålægge redderne rådighedsvagter. Læs artiklen her Og det samme har vi gjort i forhold til den tilpasningsaftale, vi har lavet for ansatte i Region Midt, der overgår fra privat til offentlig arbejdsgiver og derfor skifter overenskomst.  

På den baggrund hverken tror eller håber jeg naturligvis, at der er nogen af vores medlemmer i de nævnte virksomheder eller områder, der er blevet pålagt (eller som det lyder fra Reddernes Fagforening i Ekstra Bladet – tvunget) til overarbejde.  

Pres i hverdagen, forhandlinger om overtidsaftaler og skiftedag på vej i regionerne

Men jeg ved, at arbejdspresset er stort mange steder. Derfor arbejdes der i alle regionerne på at indgå lokale overtidsaftaler i forhold til døgnvagter og andre vagttyper. Dette vil uden tvivl afhjælpe alle, der i denne tid er hårdt presset i hverdagen. Og samtidigt har vi, som altid, et stort fokus på arbejdsmiljø, og på at arbejdsforholdene skal være i orden. Uanset om man er på en planlagt vagt eller på overarbejde, skal der være mulighed for pause. Også her skal I huske at kontakte 3F, hvis pauser ikke er muligt.

I Region Midt har vi tilpasset 3F overenskomsten så jer, der skal overgå til FOA overenskomst i forbindelse med skiftet til, at regionen bliver arbejdsgiver, får nogen fordele som rækker ud i fremtiden.

Med tilpasningen sikrer vi, at det ikke alene er virksomhedsoverdragelsesloven, der vil være gældende, men at der er blivende goder f.eks. 2 betalte pauser, aftaler om bedre løn hvis man har været ansat mindre end 10 år osv.  I Region Nordjylland har 3F Transport et godt samarbejde med FOA, forsøgt at lave den samme løsning. Desværre er vores forhandlingsforsøg i det nordjyske desværre strandet. Dog skal det nævnes, at Region Nord nu forsøger at strække sig og nå en aftale. Men i regionen skal der søges politisk mandat, og derfor vil forhandlinger først kunne finde sted, på den anden side af sommerferien. 

3F Transport har forberedt en sag mod Region Nord, og afsendt første brev om, at vi mener, at Virksomhedsoverdragelsesloven er gældende. Det har jeg en stærk formodning om, at den er. Og jeg vil forfølge dette spørgsmål tæt i arbejdet på at få en afgørelse, inden ansatte i Nordjylland bliver overdraget. 

PreMed dækket af overenskomst

Afslutningsvis skal det nævnes, at virksomheden PreMed har meldt sig ind i Dansk Erhverv. Dermed er også ansatte i PreMed sikret arbejde under overenskomst. En overenskomst, der i det store og svarer 1 til 1 til 3F Transports overenskomst med Responce. 

Med denne opdatering vil jeg ønske jer alle en god sommer

 Venlig hilsen

Flemming Overgaard, forhandlingssekretær i 3F Transport