Årsmøde 2021

Årsmøde 2021

Som annonceret i vores fagblad Redderen afholder vi Årsmødet 2021 i Reddernes Landsklub den 18. marts 2021 kl.13.00 hos 3F Slagelse, Rugvænget 28, 4200 Slagelse.

Før Årsmødet er der mulighed for at indtage frokost i samme lokaler mellem klokken 12.00 og 13.00.

Deltagelse i såvel Årsmødet som frokosten kræver medlemskab af Reddernes Landsklub.

Hvor skal vi mødes?

Vi håber på 3F Slagelse, men hvad med coronasituationen? I skrivende stund ved vi det ikke. Det er muligt, at forsamlingsloftet gør, at vi ikke kan mødes fysisk. Vi overvåger situationen i samfundet tæt og giver naturligvis besked hurtigst muligt, hvis der skulle ske ændringer i tidsplanen.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmeudvalg
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab
  • Indkomne forslag/ansøgninger
  • Valg af bilagskontrollant
  • Valg af bilagskontrollantsuppleant

Eventuelle forslag skal være Reddernes Landsklub i hænde senest den 4. marts og kan sendes på sekretariat@redder.dk

Frokostinvitation

Før Årsmødet er der mulighed for at deltage i en frokost mellem klokken 12.00 og 13.00

Tilmelding til den gratis frokost er nødvendig, så der hverken bestilles for meget eller for lidt mad.

Tilmelding til frokosten skal foretages på redder.dk og senest den 4. marts 2021


Tilmelding til frokost

Bookings no longer allowed on this date.