På dispensation med arbejdsmiljøet

På dispensation med arbejdsmiljøet

I slutningen af november bad de fem regioner om en forlængelse af Sundhedsministeriets dispensationen fra ambulancebekendtgørelsens regler om bemanding af ambulancer.

Dispensationen giver mulighed for midlertidigt at bemande ambulancer med 2 personer, hvoraf kun én er uddannet ambulancebehandler eller paramediciner og ikke to uddannede ambulancereddere som vanligt.

Nu har region Midt besluttet at gøre brug af dispensationen hen over jul og nytår for at få vagtplanerne til at hænge sammen.

Vi havde gerne set, at arbejdsgiverne havde været på forkant og gjort det meget mere fordelagtig at yde en ekstra indsats i juletiden, frem for at ty til dispensationen.

Uagtet nødvendigheden af denne beslutning, er vi bekymrede for konsekvenserne og frygter, at dette er starten på, at der bliver gået på kompromis med patientsikkerheden og arbejdsmiljøet.

Vi er derfor i dialog med Falck og Responce om udmøntningen af dispensationen og finder det positivt, at Falck og Responce foreløbigt kun vil benytte sig af elever under uddannelse til nødbemanding af deres dispenserede ambulanceberedskaber.

Vi finder det ligeledes positivt, at regionen planlægger, som hovedregel, kun at bruge dispenserede ambulanceberedskaber til kørsel C og D, og at støtte op om det dispenserede beredskab ved afsendelse af et yderligere normalt beredskab i tilfælde af mere akutte kørsler.

Vi opfordrer de 4 øvrige regioner til kun at anvende dispensationen i yderste tilfælde.

Vi forventer normale tilstande på bemandingen af ambulancer efter nytår og at muligheden for dispensationen forsvinder efterhånden som epidemien aftager.

Patientsikkerhed

Uagtet nødvendigheden af tiltaget, finder Reddernes Landsklub det problematisk, at kollegaerne nu skal drifte med ikke uddannede kollegaer.

Flere behandlinger i dag kræver et samspil mellem ambulanceredderne for at give det bedste udfald for patienten, og ved at bruge uuddannet personale går man meget på kompromis med patientsikkerheden.

Der er ikke et helt sygehus at trække på ude i det præhospitale. De to reddere på en ambulance er afhængige af hinanden, og det, at de har samme uddannelse, er en hjørnesten i opbygningen af vores ambulancetjeneste. 

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet risikerer at halte. Både for den uddannede, men også for den ikke uddannede, som risikerer at stå med voldsomme hændelser, som man ikke er uddannet til at kunne håndtere. Hverken under hændelsen eller bagefter.

Vi mener ikke, at tiltaget er nødvendigt endnu med det nuværende arbejdspres på ambulancetjenesten. Redderne tager i dag meget overarbejde, men der er stadig plads til mere, hvis arbejdsgiverne ønsker at anerkende det ekstra arbejdspres og lave aftaler på det.