Gratis influenzavaccine

Gratis influenzavaccine

På grund af Covid-19 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personale, som har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, som er i særlig risiko, bliver vaccineret mod influenza, og netop derfor er vaccinen i år blevet gjort gratis for sundhedspersonale.

Der er i år stor forespørgsel på vaccinen, og det har medført, at der er lavet en henstilling til de organisationer, som tilbyder influenzavaccine, om, at vaccinen bliver tilbudt de grupper, som Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccineret.

Reddernes Landsklub anbefaler på grund af efterspørgslen, at du snarest bestiller tid til vaccination, såfremt du har besluttet for at tage mod det gratis tilbud.

Falck har meddelt, at “vaccinationen kan ske hos din praktiserende læge, på apoteket, eller hvor du ellers plejer at blive vaccineret. Her kan også oplyses om relevant dokumentation for tilknytning til sundhedsvæsenet”.

Det har ikke været muligt for os at finde tekst omkring dokumentationskravet, men vi har haft kontakt med et medlem, som blev vaccineret hos Danske Lægeres Vaccinationsservice, og her blev han registreret som sundhedsfaglig ved at oplyse, at han kører ambulance.

Sundhedsstyrelsens information om influenzavaccination målrettet til sundheds- og plejepersonale kan du hente her. Informationsmaterialet indeholder også bekendtgørelsen, hvori det er defineret hvilke persongrupper, som har ret til gratis vaccination.