Region Midtjylland hjemtager

Region Midtjylland hjemtager

På onsdagens regionsrådsmøde besluttede regionsrådet i Region Midtjylland at hjemtage driften af yderligere 18 ambulancer og samtlige lægebiler.

Reddernes Landsklub tager Region Midtjyllands beslutning til efterretning. Vi vil fra i morgen være til stede og tilgængelig i form af vores tillidsvalgte på de berørte stationer, så vi kan besvare eller undersøge de mange spørgsmål, denne beslutning rejser.

Vi vil kraftigt opfordre til, at de berørte kollegaer bliver tilbudt mulighed for fortsat ansættelse hos regionen i deres nuværende geografiske områder. Vi vil samtidig gerne opfordre Region Midtjylland og Falck til at sikre størst mulig medarbejderindflydelse for de kollegaer, der påtænker af fortsætte deres virke på de præhospitale enheder hos regionen.

Mere konkurrence på ambulanceområdet, tak! Men konkurrence på lige vilkår. Vi opfordrer til, at disse hyppige store ændringer i en igangværende kontraktperiode ophører. Det skaber usikkerhed og mindsker arbejdsglæden hos kollegaerne, ligesom det gør det svært for entrepenørerne at sikre stabilitet omkring elever under uddannelse.

Vi vil, i Reddernes Landsklub, gerne medvirke til en smidig overdragelse. Det vil vi gøre med udgangspunkt i og respekt for den enkelte kollegas ønsker for et fortsat aktivt arbejdsliv i eller uden for Falck og Responce.

Vi finder det positivt, at hjemtagningen ikke bunder i utilfredshed med kollegaernes arbejdsindsats eller i kvaliteten, der bliver præsteret hver dag i ambulancetjenesten i Region Midtjylland.

Vi vil løbende søge om og videreformidle informationer om konsekvenserne for kollegaerne. Hvis du eventuelt har spørgsmål til konsekvenserne, kan du kontakte din nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der vil hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål.


Information fra 3F

Download