Sammen om OK20

Sammen om OK20

Der er stor fokus på arbejdsmiljøet på årets konference for tillidsvalgte i Falck og Responce, der i disse dage løber af stablen på 3F’s kursuscenter, Smålandshavet i Karrebæksminde.

Konferencen startede onsdag middag, og vi er over 70 tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og afdelingsrepræsentanter til stede til 3 spændende dage.

Udover arbejdsmiljøet, fylder OK20 naturligt meget på dagenes program, og forhandlingssekretær Flemming Overgaard har fortalt omkring processen op til forhandlingerne, hvor der i høj grad har været sat fokus på direkte medlemsindflydelse. Således er cirka 25% af samtlige tillidsrepræsentanter i Falck/Responce direkte involveret i det forberedende arbejde frem mod forhandlingerne.

Nina Bach Ludvigsen fra RUS holdt et oplæg omkring fremtidens RUS og den medlemsundersøgelse, som blev foretaget i efteråret. Nina bad om bud fra salen på fremtidige mærkesager, som RUS skal arbejde med, og der kom rigtig mange gode bud. RUS bliver fra årsskiftet udvidet med Tommy Johansen fra station Farum, således der kan komme yderligere fokus på assistance- og brandområdet.

Udtalelse

I dagene 4.– 6. december 2019 er over 70 tillidsvalgte fra Falck og Responce samlet på Smålandshavet i Karrebæksminde til faglig konference.

Det er ingen hemmelighed, at OK17 var en kæmpe skuffelse for mange reddere, hvilket har givet store frustrationer rundt om i landet. 3F anerkender problemstillingen, og til OK20 har der derfor været taget nye initiativer i brug for at sikre en høj grad af medlemsindflydelse til overenskomstforhandlingerne.

Ud fra de ønsker, som er indkommet på landsplan, er der nedsat 4 arbejdsgrupper, som arbejder med arbejdstid, løn, tryghed og tillægsaftaler. Hver arbejdsgruppe består af ét forhandlingsudvalgsmedlem samt repræsentativt valgte tillidsrepræsentanter fra alle regioner. Således er 25% af tillidsrepræsentanterne fra Falck og Responce med i arbejdsgrupperne, hvor de sammenfatter, synliggør og motiver ønskerne, således forhandlingsudvalget er klædt bedst muligt på til OK20.

Arbejdsmiljø bliver uden tvivl et gennemgående tema til OK20. Således forventer vi, at arbejdsmiljørepræsentanternes rolle bliver styrket væsentligt i fremtiden. Redderne ønsker, at arbejdsmiljørepræsentanterne får en defineret plads i overenskomsten og dermed mulighed for bedre samarbejde, højere grad af organisering og sammenhold, da reddernes stemmer især styrkes gennem fællesskab.

I tillidsmandsgruppen tror og håber vi på, at vi får en højere grad af organisering, således så mange redderstemmer som muligt kan gøre deres indflydelse gældende ved OK20 afstemningen og ikke mindst i hverdagen. Der skal ikke herske tvivl om, at sammen bliver vi stærkere.

Således udtalt af de tillidsvalgte fredag d. 6. december 2019.


Udtalelse fra branchekonferencen 2019

Download