Medlemsfordel

Medlemsfordel

Refusion af autorisationsgebyr.

Reddernes Landsklub har længe søgt en løsning på udfordringen med det ekstraordinære høje autorisationsgebyr for autorisation.

Vi er derfor glade for, at der i 3F er opnået enighed om en aftale for vores nyuddannede kolleger, som skal have erhvervet autorisation for at kunne virke som ambulancebehandler eller paramediciner i forbindelse med afslutningen af deres uddannelse.

Vi er samtidig fortrøstningsfulde i forhold til, at der også findes en løsning for alle vores medlemmer inden udgangen af juni 2024, hvor autorisation bliver obligatorisk.

Uddrag fra nyhedsbrevet

Gældende for at opnå betaling for gebyret er, at man skal være medlem af 3F/CF gennem hele uddannelsen. Det er nuværende ambulanceassistenter, som er under eller er planlagt til merituddannelsen til ambulancebehandlere og reddere, som er uddannede behandlere, og som er under eller er planlagt til uddannelsen til paramediciner.

Rent praktisk vil betalingen foregå ved, at du henvender dig i din 3F/CF afdeling med dit uddannelsesbevis, og afdelingen sørger herefter for, at Transportgruppen får besked om udbetaling til dig.

Du kan læse den detaljerede tekst i nyhedsbrevet, som du kan hente nedenfor.


Aftale autorisation

Download