Regler for brug af fastmonteret teleudstyr

Regler for brug af fastmonteret teleudstyr

Den 10. september 2019 trådte den nye reviderede færdselslov i kraft, som blandt andet betyder, at såfremt man benytter løst håndholdt mobiltelefon og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel, udløser det et klip i kørekortet samt en bøde på 1.500 kr. + 500 kr. ekstra, som er en selvstændig opkrævning, som kommer sammen med bøden. De 500 kr. skal finansiere den såkaldte Offerfond.

Loven omhandler også det fastmonterede teleudstyr, som der er i ambulancer, kranvogne, brandkøretøjer mv.

Der er tilføjet til loven, at reglerne om brug at mobiler og andet teleudstyr ikke gælder for “redningsberedskabets og redningskorps’s brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig af hensyn til de pågældende enheders arbejde”

Du kan nedenfor læse lovteksten i forhold til §55 a. Den fulde færdselslov kan læses ved at klikke på dette link.

Brug af mobiltelefon og andet teleudstyr

§ 55 a. Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af andet teleudstyr og lignende under kørsel.

Ændres til

1. Overskriften før § 55 a affattes således:

»Brug af teleudstyr og andre kommunikationsapparater«.

2. I § 55 a, stk. 1, ændres »håndholdte mobiltelefoner« til: »håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater, jf. dog stk. 2-4«.

3. § 55 a, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for politiets, redningsberedskabets, redningskorps’ eller ambulanceføreres brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig af hensyn til de pågældende enheders arbejde. Det samme gælder for erhvervschaufførers brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig af hensyn til erhvervsmæssige transporter.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for kørelæreres brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig for køreundervisningen til lille knallert, stor knallert, motorcykel eller traktor/motorredskab.

Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke for forsvarets brug af fastmonteret og mandbåret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig for forsvarets operative indsats eller taktiske og operative uddannelses- og øvelsesvirksomhed.«