Brevstemme til folketingsvalg

Brevstemme til folketingsvalg

Som redder er der mulighed for, at du er på arbejde den dag, hvor der skal afgives stemmer til folketingsvalget, og at du dermed ikke har mulighed for at møde op til stemmeurnerne på dit valgsted.

Til folketingsvalget 5. juni 2019 har du som altid mulighed for at brevstemme. Du kan brevstemme indtil 1. juni. Selve listen over kandidaterne er først klar ca. 8 dage før valget, så hvis du afgiver din stemme før, vil der blot stå partier på stemmesedlen. Ønsker du at stemme personligt på en kandidat, skal du først sikre dig, at vedkommende er opstillet i din valgkreds, og derefter skrive vedkommendes navn på stemmesedlen. Hvis du har stemt på en kandidat, som efterfølgende har skiftet valgkreds, går din stemme til partiet.

Når man brevstemmer, bliver stemmesedlen lagt i en kuvert med navn og adresse, og den bliver efterfølgende sendt til kommunalbestyrelsen i din kommune.

Det er muligt at ombestemme sig, når der er brevstemt. Man henvender sig til det sted, hvor man har afgivet sin stemme, og den første stemme bliver annulleret.

I Danmark kan du brevstemme:

  • ved et hvilket som helst folkeregister/borgerservice­center i landet
  • på sygehuse
  • i pleje- og ældreboliger, kvindekrisecentre, og boformer for voksne anbragt i henhold til loven om social service og boliglovgivningen
  • kriminalforsorgens fængsler og arresthuse
  • i dit eget hjem efter ansøgning, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet
  • på danske havanlæg på dansk område.

Vælgere, der bor på afsides liggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde (Christiansø m.fl.), kan brevstemme på øen.