Brevstemme til EP-valg

Brevstemme til EP-valg

Søndag d. 26. maj afholdes valg til Europaparlamentet. Reddernes Landsklub opfordrer alle til at stemme og derved gøre deres demokratiske indflydelse gældende.

Redderne i Danmark udfører deres arbejde på alle årets dage og på alle timer af døgnet. Hvis du er forhindret i at møde op på dit afstemningssted d. 26. maj, eksempelvis på grund af vagtsætning, har du mulighed for at brevstemme.

Til Europa-Parlamentsvalget kan du allerede nu brevstemme og indtil torsdag den 23. maj 2019. Du skal kunne brevstemme fra seks uger før valgdagen og indtil den tredjesidste hverdag før valget, også hvis denne dag falder på en lørdag i en hvilken som helst kommune i Danmark.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke afgive din stemme på valgdagen. Til gengæld må du gerne brevstemme flere gange, hvis du ombestemmer dig undervejs. Det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

I Danmark kan du brevstemme:

  • ved et hvilket som helst folkeregister/borgerservice­center i landet
  • på sygehuse
  • i pleje- og ældreboliger, kvindekrisecentre, og boformer for voksne anbragt i henhold til loven om social service og boliglovgivningen
  • kriminalforsorgens fængsler og arresthuse
  • i dit eget hjem efter ansøgning, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet
  • på danske havanlæg på dansk område.

Vælgere, der bor på afsides liggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde (Christiansø m.fl.), kan brevstemme på øen.

Læs mere om brevstemning til Europa-Parlamentsvalg på borger.dk.