Etiske retningslinjer for ambulancepersonale

Etiske retningslinjer for ambulancepersonale

I slutningen af 2017 udgav RUS “Etiske Retningslinjer for Ambulancepersonale.”

Etiske dilemmaer optræder ofte i det præhospitale, og de etiske retningslinjer er derfor tænkt som et bidrag til refleksion. Vi vil gerne give de etiske retningslinjer lidt opmærksomhed, da vi som professionelt ambulancepersonale heri har fået et værktøj, som kan hjælpe, når tvivlen opstår. Retningslinjerne er medvirkende til at sikre vores profession et troværdigt og tillidsvækkende ry.

Tidligere formand for Etisk Råd, Jacob Birkler, medvirkede til udvikling af de etiske retningslinjer, og en lang række organisationer fik mulighed for at komme med kommentarer og input op til udgivelsen.

Læs mere på RUS’ hjemmeside eller i fagbladet Redderen 08/2017, som du kan hente på redder.dk sammen med tidligere udgaver.


Etiske Retningslinjer for Ambulancepersonale

Download

Redderen 08/2017

Download