Uddannelsesfondene

Uddannelsesfondene

Som medarbejder ansat på 3F/CF overenskomst har du mulighed for at søge økonomisk støtte til at tage en uddannelse både indenfor og udenfor Falck.

På transportområdet findes én central fond, “Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond”, som virksomhederne indbetaler til via deres overenskomster. Den normale praksis for den centrale fond er, at der udelukkende bevilliges støtte til AMU-kurser.

På vores overenskomst indbetales i stedet til to seperate virksomhedsfonde “Reddernes Uddannelsesfond” og “Redderens Kompetencefond”. Dette giver, efter en konkret vurdering, mulighed for også at kunne støtte kurser udenfor AMU-systemet.

Notatet “De overordnede retningslinjer for støtte over Uddannelses- og Kompetencefonden 3F/CF i Falck og Responce” er netop kommet i en opdateret 2019 udgave og kan blandt andet hentes på redder.dk.

Kompetencefonden støtter kompetenceafklarende uddannelser samt selvvalgte uddannelser. Kompetencefonden kan endvidere yde støtte til udvikling og samarbejde.

Uddannelsesfonden har en bredere mulighed for at give tilskud, men der kan ikke gives tilskud til f.eks. lønudgifter. Der kan i uddannelsesfonden søges midler til f.eks. studieophold.

Læs mere på Din Fond eller i Falck 3F - OK17 på side 31.


Retningslinjer for støtte via fondene

Download

Kategorier 3F