Reddere skal ikke køre over lukket bro – på vej på arbejde

Reddere skal ikke køre over lukket bro – på vej på arbejde

Ved den tragiske ulykke på Storebæltsbroen d. 2. januar er der blevet udført en stor og særlig redningsindsats af samtlige involverede personer. En hændelse som denne er unik og særlig, og dens sjældenhed gør også, at det er her beredskaberne prøves af. Vi vil fra Reddernes Landsklub gerne sende vores tanker til alt involveret redningspersonale og takke for indsatsen, der er gjort. Ydermere håber vi på, at der laves en rapport om selve indsatsen til læring for de involverede, men i særlig grad også til de, som ikke var.

I kølvandet på den meget tragiske ulykke er det kommet frem, at en gruppe af reddere på Fyn ikke kunne komme frem til deres arbejdsplads samme morgen grundet lukningen af Storebæltsbroen natten mellem den 1. og 2. januar. Dermed havde 10 ambulancereddere ikke mulighed for at komme frem til deres arbejdsplads og møde ind på vagt samme morgen, inden togulykken skete på Storebæltsbroen kl. 07:35 d. 2. januar.

I fredagens radioavis på Danmarks Radio kl. 09:00 beskrives det fra Region Syddanmarks side ved formand for det præhospitale udvalg Mads Skau (V) og direktør ved Ambulance Syd Steen Schougaard Christensen, at brolukningen ikke har medført manglende beredskaber til selve ulykken, da man samtidig har kunnet rekvirere mange beredskaber fra Sjælland og Jylland. I samme radioavis nævnes det, at reddere fremover bør have tilladelse til at krydse en lukket bro for at komme frem til deres arbejdsplads. Denne udmelding tager vi i Reddernes Landsklub stærk afstand fra, og vi håber, at den er udtryk for, at der er sket en fejlcitering af ovennævnte personer.

Hos Reddernes Landsklub er vi overbeviste om, at når Sund og Bælt, der står for driften af Storebæltsbroen, vælger at lukke broen helt på baggrund af sikkerhedshensyn, er det helt naturligt også regler, der skal gælde for ambulancereddere i deres private biler, uagtet de er på vej på arbejde eller ej. På Sund og Bælt’s hjemmeside fremgår det, at en total brolukning sker ved vindstød af stormstyrke, svarende til 25 m/sek. Derfor skal reddere på ingen måde have muligheden for at passere Storebæltsbroen i privatbiler for blot at kunne komme på arbejde på den anden side af bæltet.

Ingen skal udsætte sig selv for fare i forbindelse med at foretage tranport til arbejde eller i udførelsen af sit arbejde. I vores dagligdag som redningspersonale er egen sikkerhed altafgørende for, at vi kan redde og hjælpe andre personer. Med forslaget om at reddere på vej på arbejde skal have mulighed for at passere en lukket bro og dermed bryde færdselslovens §4, er det en direkte anmodning om, at reddere skal udsætte sig selv for fare for at komme frem til sin arbejdsplads.

I torsdags bragte vi nyheden omkring brug af udrykningskørsel. For Reddernes Landsklub er det vigtigt, at sikkerheden for redderne i Danmark er i højsæde. Derfor er det afgørende, at der ikke sker misbrug af udrykningskørsel i Danmark, og i samme ombæring skal ingen naturligvis udsætte sig selv for unødig fare på vej til arbejde, hvilket det i vores optik klart vil være at passere en lukket bro. En bro som netop er lukket af hensyn til trafikanternes sikkerhed.

Vi vil på det kraftigste opfordre til, at beredskaberne og det præhospitale setup er gearet til at håndtere sådanne hændelser uagtet, at dette er et helt særligt sammentræf. Dermed skal der være en tilstrækkelig dimensionering af det daglige beredskaber, således det ikke bliver for sårbart ved hændelser som eks. denne.

Du kan høre omtalte udsendelse i Radioavisen 4. januar 2019