Sundhedsstyrelsens akutkonference

Sundhedsstyrelsens akutkonference

Reddernes Landsklub var i går, mandag den 3. december, repræsenteret på Sundhedstyrelsens konference om en sammenhængende sundhedsindsats ved akutopstået sygdom og skade. Konferencen blev afholdt i CPH’s konference lokaler ved DGI Byen, og mere end 400 deltagere var mødt op for at høre om Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger på akutområdet, som netop nu er ved at blive udarbejdet.

Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) holdt åbningstalen, hvor hun tog et tilbageblik på den store udvikling, som det præhospitale område har gennemgået, og ligeledes glædede hun sig over den netop vedtagne autorisationsordning for ambulancebehandlere og paramedicinere. Udviklingen af området skal dog ikke stoppe her, og nu handler de kommende anbefalinger i høj grad om, hvordan det præhospitale og akutte område skal videreudvikles, så der skabes større sammenhæng i hele sundhedsvæsenet fra den kommunale sektor og ind på landets akutsygehuse.

Formiddagen bød på to indlæg omkring det akutte område, hvor særligt det første oplæg var meget interessant. Her fortalte Steinar Hunskår, Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, Norge, omkring internationale perspektiver på den akutte sundhedsindsats med fokus på det præhospitale og lægevagten. Steiner Hunskår lagde i særdeleshed vægt på hvilke patientgrupper, som fylder mest i dag og hvilke patienter, der er størst fokus på ift. uddannelse og træning. Herudover tillod han sig at provokere tilhørerne lidt, da han nævnte, at man har fået tilført store mængder norske olie millioner for bl.a. at oprette en national akuthelikopterordning, hvor resultatat er blevet marginalt bedre.

Eftermiddagen bød på 5 seperate Workshops, hvor der for vores vedkommene blev lagt fokus på workshoppen “Den præhospitale indsats” v/ Erika Frischknecht Christensen, professor i præhospital og akutmedicin, Aalborg Universitet og Peter Larsen, Præhospital Direktør i Region Nordjylland. Her kom begge oplægsholdere med en kort beskrivelse af de områder, som fra deres synspunkt bør have fokus, og hvor der er udviklingsmuligheder. Herunder drejede debatten sig over på fremtidens paramediciner uddannelse, hvor der var bred enighed om behovet for at løfte uddannelsens niveau. Reddernes Landsklub opfordrer til en nuanceret debat omkring placeringen af den kommende uddannelse  i det etablerede uddannelsessystem.

Reddernes Landsklub afventer nu, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger sendes i høring i starten af 2019. Vi vil i den forbindelse arbejde tæt sammen med 3F med henblik på udarbejdelsen af et høringssvar.