Branchevejledninger

Branchevejledninger

Vidste du, at Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engro har udarbejdet forskellige branchevejledninger til brug i vores arbejde som reddere?

Nedenfor kan du hente følgende vejledninger:

  • Til nyansatte inden for brand og redning
  • Sikkerhed og sundhed under øvelser og træning af brand- og redningsfolk
  • Indsatsbeklædning til ambulancetjeneste
  • Sikkerhed arbejdsmiljø i sygetransportvogne

Vejledningerne har alle været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet, som har godkendt, at indholdet i vejledningerne er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen


Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet

Download

Sikkerhed og sundhed - brand- og redningsfolk

Download

Indsatsbeklædning til ambulancetjeneste

Download

Sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne

Download