Ny branchevejledning redningsdykning

Ny branchevejledning redningsdykning

Branchearbejdsmiljøudvalget transport og engro (Bau transport og engros), som er arbejdsmiljøforummet, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer inden for transport og engros samarbejder for at fremme arbejdsmiljøforhold inden for branchen, har udarbejdet en ny vejledning vedrørende redningsdykning og overfladedykning. Vejledningen “Sikkerhed og godt arbejdsmiljø ved redningdykning og overfladeredning” kan downloades nedenfor.

Formålet med branchevejledningen er at forebygge ulykker og sygdom i forbindelse med overfladeredning, så opgaven kan udføre sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Jævnfør dykkerloven består et dykkerhold/redningsteam minimum af én dykker, én dykkerassistent og én dykkermedhjælper

Vejledningen har inden udgivelsen været gennem flere instanser heriblandt Beredskabsstyrelsen, som har fået tilføjet nogle redningsberedskabsfaglige bemærkninger og Søfartsstyrelsen, som har været kontaktet for forståelse af forskellen mellem overfladeredning og erhvervsdykning, samt hvor den eventuelle lovgivning gælder, og Søfartsstyrelsen har godtkendt at ordlyden inden for området er i overensstemmelse med reglerne.


Branchevejledning-dykning.pdf

Download