Redderen 07/18 er udkommet

Redderen 07/18 er udkommet

Så er 7. udgave 2018 af fagbladet Redderen udkommet og er på vej til medlemmer og abonnenters postkasser landet over.

I denne udgave kan du blandt andet læse om Johannes Jensen, som via RL’s studielegat har været på studierejse til Grønland, hvor han blandt andet skriver om uddannelsesniveauet på ambulancerne.

Læs om Lea Graakjær, der nåede at læse 9 semestre på medicinstudiet, inden hun valgte at sadle om og netop er blevet færdiguddannet ambulanceredder. Vi har i denne udgave en artikel om Johnni Johansen, som er tillidsrepræsentant i Randers og om hans daglige virke.

Ovenstående og meget mere kan læses i seneste udgave, som også kan hentes nedenfor.

Fagbladet Redderen udkommer i 4.500 eksemplarer og læses af reddere indenfor områderne assistance, brand og ambulance, ledere og andre medarbejdere i Falck og Responce, af AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer.

Som medlem får du automatisk bladet. Husk at opdatere dine adresseoplysninger på redder.dk, så vi kan få posten til at aflevere bladet i netop din postkasse.


Redderen 07/2018

Download