Redderen 06/18 er udkommet

Redderen 06/18 er udkommet

Så er 6. udgave 2018 af fagbladet Redderen på vej til medlemmer og abonnenters postkasser landet over.

Læs om erfaringerne med de første 3 moduler på uddannelsen til Advanced Paramedic, ligesom bladet indeholder en fyldig reportage fra årets Folkemøde. RUS har igen et super interessant indlæg med, hvor de fortæller mere om det spændende autorisations projekt.

Vi har denne gang ændret lidt på layoutet på bladet, hvor vi løbende forsøger at justere lidt. Vi håber den nye forside får en god modtagelse, og som altid er vi modtagelige overfor feedback, gode inputs og ideer til fremtidige artikler. Vi nyder at komme rundt og besøge jer kolleger, og høre om de ting I arbejder med i dagligdagen, problemstillinger som skal belyses, eller nye initiativer som fortjener at blive fremhævet.

Fagbladet udkommer i et oplag på 4.500 og læses af reddere inden for områderne ambulance, assistance og brand, ledere og andre medarbejdere i Falck og Responce, af AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer.

Som medlem får du automatisk bladet. Husk at opdatere dine adresseoplysninger på redder.dk, så posten kan finde dig.


Redderen 06/2018

Download