GDPR fra medarbejdersiden

GDPR fra medarbejdersiden

Vi er alle blevet introduceret til GDPR (databeskyttelsesloven) i forhold til, hvordan vi skal håndtere kundeoplysninger. GDPR betyder også, at vores arbejdsgiver har en opgave i at håndtere de oplysninger, som de har om os.

Der er i dag, tirsdag d. 22/5, møde i Teknologiudvalget (TEKU) under hovedsamarbejdsudvalget. Et hyppigt punkt på dagsordnerne det sidste års tid har været Falcks håndtering af vores personlige oplysninger. RL er fast repræsenteret i TEKU af vores formand Jacob Guldberg. RL har derfor mulighed for på nærmeste hånd at følge og tilsikre, at vores oplysninger blive behandlet i forhold til lovgivningen.

Indførslen af GDPR betyder, at der snarest udsendes et oplysningsark fra Falcks side i forhold til de personlige oplysninger, vores arbejdsgiver har om os, og hvordan de håndteres.

Dine data vil fortsat kunne deles med forskellige organisationer, såsom Skat, ATP og lignende. Ligeledes vil data fortsat kunne deles med de faglige organisationer og tillidsrepræsentantsystemet for fortsat at sikre et fornuftigt samarbejde.

Emner under GDPR, som RL har særlig fokus på:

  • Vi har som ansatte ret til at få adgang til vores personlige data og efterfølgende få af vide, hvordan vores arbejdsgivere bruger vores data. Arbejdsgiverne skal udlevere en kopi af vores personlige data, hvis vi beder om det.
  • Vi har som ansatte ret til at få af vide, hvis der sker indsamling af data. Man skal aktivt tilvælge, at data indsamles, og samtykke skal gives frivilligt og må ikke være underforstået.
  • Man kan frabede sig, at data anvendes til databehandling.
  • Hvis der sker brud på datasikkerheden, som kan kompromittere ens personlige data, har man ret til at blive underrettet inden for 72 timer efter, at bruddet er sket.